Cercuri

 Palatul Copiilor, Municipiul Ploieşti (Casa Pionierilor Ploieşti, înainte de decembrie 1989) este o instituţie reprezentativă pentru învăţământul prahovean, înfiinţată în anul 1950, având peste 70 de ani de existenţă, instituţie al cărei prag este trecut săptămânal de peste 2,500 de copii prin cele 18 cercuri ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive.

     Începând cu 1 septembrie 2020, Palatul Copiilor Municipiul Ploieşti are ca filială Clubul Copiilor, orașul Băicoi.

      Palatul Copiilor Municipiul Ploieşti este o instituţie cu activităţi în timpul liber al copiilor, în afara orelor de şcoală, pe parcursul întregii săptămâni, specializată în domeniul educaţiei nonformale. Copiii cu activitate şi performanţe deosebite participă la concursuri, festivaluri, expoziţii, concerte la nivel judeţean, regional, interjudeţean, naţional şi internaţional, schimburi interculturale, turnee artistice în ţară şi străinătate, proiecte europene.

      Viaţa copiilor la palat este « O JOACĂ – cu finalitate educativă şi performanţă »,  o relaţie de prietenie cu alţi copii, cu profesorii ce-i îndrumă, cu lumea întreagă prin accesul la Internet. Cadrul oferit satisface dorinţa / nevoia copiilor, a adolescenţilor de: autonomie, de exercitare de responsabilităţi. Aflaţi printre “egali”, copiii se simt bine, se manifestă liber, îndrăznesc mai mult, trăiesc un sentiment de siguranţă în conformitate cu viaţa, profesorul este un partener şi un îndrumător al activităţii, realizatorii şi evaluatorii sunt înşişi copiii.

      Palatul Copiilor din Municipiul Ploieşti este o instituţie de învăţământ coordonată şi finanţată prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova de Ministerul Educaţiei şi funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat cu Ordinul MEN nr. 4624/2015, activitatea copiilor la cercuri fiind GRATUITĂ.

1. Matematică aplicată în tehnica de calcul – Informatică

În zilele noastre, nu putem concepe o pregătire eficientă pentru viață fără utilizarea informaticii, fără a pătrunde în tainele universului IT. În cadrul activităților Cercului “MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN TEHNICA DE CALCUL -INFORMATICĂ”, operarea computerului se face folosind mijloace moderne, în funcție de vârsta școlară a participanților, iar computerul este privit ca un instrument-suport cu ajutorul căruia aprofundăm în mod de interdisciplinar noțiunile învățate la școală, ne dezvoltăm creativitatea și gândirea algoritmică.

Aici învățăm elemente esențiale în educația digitală a tinerelor generații:

Inițierea și dezvoltarea deprinderilor practice de utilizare a computerului și a mijloacelor moderne de comunicare;

Dezvoltarea deprinderilor de a dezvolta programe într-un limbaj de programare;

Realizarea de documente, prezentări etc. care să dezvolte spiritul inventiv și creativitatea;

Scriere rapidă la tastatură, grafică digitală, inițiere în Web Design, siguranța pe Internet;

Participări la activități interdisciplinare alături de elevii de la alte cercuri.

 

2. Gimnastică ritmică

Gimnastica - este o disciplină fundamentală în sistemul nostru de educație fizică și antrenament sportiv, contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, la formarea și perfecționarea priceperilor și deprinderilor motrice, eficiente pe viitor în practicarea - în mod independent sau organizat pentru performanță - în cadrul competițiilor tematice naționale și internaționale sau in cadrul spectacolelor prin echipele de gimnastica și majorete pregătite de mine de mai bine de 40 ani de activitate.

Folosind exerciții naturale și create ( alcătuite științific pe criterii anatomice, fiziologice, biomecanice, terapeutice ), modelând corpului în vederea menținerii sau îmbunătățirii sănătății copiilor si formarea unei atitudini corecte de postura ( scăderea țesutului adipos, creșterea capacitații de efort prin educarea calităților motrice si cultivarea simțului estetic al mișcării la elevi ), fiind accesibila prin ramurile sale: gimnastica artistică, aerobică sau ritmică și mai nou majorete cheerleading, constituie atu-ul de baza care merita să fie stimulat de lecție în vederea îmbunătățirii propriei imagini, eliminării inhibițiilor și întăririi încrederii în forțele si posibilitățile individuale, dar și spiritul de colaborare în echipă.

,,Daca dorești să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolți forța pe care inteligenta i-o va cultiva, să-l faci sănătos și robust pentru a-l face înțelept și cu judecată ...lasă-l să lucreze, obișnuiește-l să activeze. Să ai grijă să se miște mult. Să fie un om puternic trupește, în curând va deveni puternic și intelectual", spunea J.J. Rousseau

 

3. Balet

Dragostea pentru balet, pentru un corp frumos, pentru o ţinută artistică şi graţie se formează şi se dezvoltă la acest cerc frecventat de un număr mare de copii începând de la vârsta de 4 ani. Copiii cercului sunt prezenţi la multe spectacole, la concursuri şi festivaluri în ţară dar şi în ţări din Europa: Austria, Serbia, Italia, Germania, Bulgaria.
Doamna profesor coordonează Concursul Naţional de Artă Coregrafică “EuRoDans” aflat la ediția a XI-a, la care au participat de-a lungul timpului copii din România şi din alte țări: Grecia, Italia, Japonia, Bulgaria, Ukraina şi Republica Moldova. Cu deosebită dedicație se implică în organizarea Festivalului Național al Teatrelor de Revistă pentru Copii și Tineret, care a ajuns la cea de-a 25-a ediție aniversară, proiect ce aduce un suflu de veselie, umor, culoare, sunet și imagine de poveste. Un alt proiect educativ de suflet este „Lumina lumii”, care își propune să valorizeze conceptele și sentimentele moral-creștine, pentru formarea caracterelor și cultivarea iubirii pentru semeni. Prin deschiderea către celelalte arte (muzică, teatru, arte plastice, fotografie), dar și către știință și tehnologie, programa de studiu a cercului de Balet propune demersuri inter și cross-curriculare.

4. Dans modern

Cercul oferă copiilor posibilitatea să înveţe elementele de bază ale dansului modern, să-şi formeze o frumoasă ţinută a corpului şi artistică, să iubească muzica şi dansul. Copiii performanţi participă la numeroase concursuri şi festivaluri, fiind răsplătiţi cu premii şi trofee. Au fost prezenţi pe scenele a numeroase concursuri naționale (Timișoara, Cluj, București, Targu-Mureș, Drobeta Turnu-Severin, Râmnicu-Sărat, Vaslui, Botoșani, Bacău, Brăila, șa), precum și internaţionale la Sanremo (Italia), Belgrad (Serbia), Novisad (Serbia), Russe (Bulgaria), Barcelona (Spania). Domnul profesor coordonează organzarea Concursului Naţional de Artă Coregrafică “EuRoDans”, fiind inițiatorul acestui proiect încă din anul 2008 și până în prezent. De asemenea organizează anual, cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului, 29 aprilie, Gala Dansului – prietenii Palatului”, eveniment la care sunt invitate personalități ale dansului și reprezentanți ai presei și ai autorităților locale. Este membru în numeroase jurii de specialitate naționale și internaționale.

 

5. Cenaclu literar-creaţie literară

Îmbinând metode moderne cu cele tradiționale, activitatea la cerc propune o călătorie în lumea fermecată a poveștilor și a imaginației, prin intermediul lecturii și al scrierii creative.Copiii își dezvoltă abilitatea de a redacta diverse tipuri de compuneri, de a interpreta texte la prima vedere. Unul dintre obiectivele cercului este stimularea creativității și a interesului față de lectură, care are un rol desăvârșit în formarea intelectuală a elevilor. Lectura deschide poarta către cunoaștere, dezvoltă spiritul critic, îmbogățește vocabularul, îi învață pe copii să problematizeze, să empatizeze, contribuie la formarea unei personalități autonome, capabile de discernământ. Participanții la cerc sunt implicați în diferite proiecte și activități extracerc, transdisciplinare, obțin premii la concursuri regionale, naționale și internaționale (Basmele Reginei Maria, Zâmbet de copil în zbor de fluturi, Un Condei Numit Fair play, „Moștenirea Văcăreștilor”, ECO-ul naturii, Pasiuni, pasiuni), redactează articole pentru revista „Universul copilăriei”, aprofundându-și cunoștințele de Limba și literatură română.Doamna profesor coordonează proiectul „Punți literare între culturi și civilizații”, în cadrul căruia se desfășoară concursul de creație literară în limba română și engleză „Dimineața unui miracol”.

 

6. Cultură şi civilizaţe engleză 

Cercul de cultură și civilizație engleză este proiectat ca o activitate complementară celei din școli. El are ca principal obiectiv creșterea interesului elevilor față de cultura și civilizația anglo-saxonă și cea americană. Totodată, acest curs urmărește dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor generale de limbă engleză (gramatică, vocabular etc.).

La acest cerc participă preșcolari și elevi de vârste diferite, între 4 și 19 de ani. Activitatea din cadrul cercului este organizată pe grupe, în funcție de vârsta copiilor, dar și respectând nivelul acestora. Cei mici (grădiniță, clasele 0 - 4) învață limba engleză prin jocuri, cântecele - folosindu-se metode interactive, cât mai atractive. Grupele de avansați sunt orientate spre elemente de cultură și civilizație și probleme de limbă engleză. Elevii sunt încurajați să privească într-un mod deschis celelalte culturi și să încerce să îl înțeleagă pe Celălalt, evitând clișeele și stereotipurile. Se urmărește astfel dezvoltarea competenței interculturale, extrem de necesară în societatea actuală.

În cadrul acestui cerc, elevii pot participa la o gamă diversă de activități: carnavaluri, serbări, concursuri, expoziții, proiecte, activități extracerc: excursii, vizite la teatru și altele. Ca rezultat al lucrului în echipă sau individual, elevii cercului au câstigat premii importante la concursuri județene, naționale și internaționale.

În timpul acestor activități non-formale, elevii nu își dezvoltă numai cunoștințele de limbă și cultură engleză, ci își formează și valori ca toleranță, înțelegere, fairplay, gândire critică, învățare prin descoperire, prietenie, și nu în ultimul rând responsabilitate socială și conștientizare culturală

 

7. Cultură şi civilizaţe franceză

"Franţa este în sine un adevărat personaj" spunea marele istoric Jules Michelet. Această afirmaţie poetică a unui om de ştiinţă subliniază diversitatea şi complexitatea limbii franceze, frumusețea tradițiilor, culturii și modului de viață al acestora. Obiectivul general al cercului vizează formarea competențelor - cunoștințe și deprinderi - de exprimare spontană, fluentă în limba franceză, a abilităților de comunicare și implicit lărgirea orizontului cultural al acestora prin asimilarea diverselor elemente de cultură și civilizație franceză. In cadrul cercului se desfășoară următoarele activități: învățarea limbii franceze în strânsă legătură cu cultura și civilizația franceză, cântece, jocuri, conversație, teatru, adecvate fiecărei categorii de vârstă.

 

8.   Muzică vocal – instrumentală ( cercuri-pian, chitară, tobe, folk)

Copiii acestor cercuri intră în tainele muzicii învăţând teorie muzicală, studiază solfegii, învaţă să cânte la pian,chitară, tobe, învaţă să interpreteze muzică folk foarte îndrăgită de adolescenţi. Se formează grupuri vocale pe nivele de vârstă iar copiii interpretează melodii tradiţionale româneşti dar şi din muzica altor popoare. Copiii talentaţi şi performanţi participă la concursuri şi festivaluri iar munca lor este răsplătită cu multe premii.


 9.  Etnografie / folclor 

Acest cerc a funcţionat cu denumirea de „Dans popular”. Redenumirea cercului va aduce un plus de valoare activităţii viitoare prin promovarea tradiţiilor din judeţul Prahova dar şi din celelalte regiuni şi zone folclorice din România.

Ansamblul de dansuri „Rapsodia Prahovei” are o bogată activitate naţională şi internaţională prin participarea la festivaluri din Franţa, Germania, Danemarca, Serbia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Ungaria. Copiii sunt dornici la a cunoaşte tradiţiile naţionale şi de a le transmite mai departe din generaţie în generaţie.


 
10.  Muzică populară 

“Cel mai probabil, ai crescut cu muzica populară. O auzeai în familie, la petreceri și acum poți oricând să te bucuri de acest tip de melodii alături de mine”.

Sunt Cristina Stănescu și împreună vom descoperi rădăcina neamului nostru românesc, tradițiile, obiceiurile și cântecele populare ce ne-au lăsat-o strămoșii noștri moștenire, păstrate cu sfințenie și transmise din generație în generație prin viu grai.

Cercul de Muzică populară a fost înființat în anul 2006.

La fiecare început de an școlar, vin tot mai mulți doritori să se înscrie la acest cerc, ce este structurat pe categorii de vârstă: preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

În cadrul acestor categorii se disting grupe de începători, avansați și performanță. Activitatea la acest cerc este intensă. Vârsta minimă a copiilor care frecventează activitatea cercului este de 4 ani.

Copiii au un repertoriu foarte bogat atât din zona Prahova cât şi din celelalte zone folclorice ale României. Copiii coordonaţi de doamna profesor sunt prezenţi pe scenă la spectacole, concursuri şi festivaluri, la emisiuni TV.

 

11.  Teatru – teatru de revistă 

Cercul de teatru oferă "micilor artişti" posibilitatea de a intra în tainele artei teatrale. Spectacolele sunt o adevărată revelaţie. Se lucrează cu copiii piese de teatru din repertoriul românesc şi din dramaturgia internaţională. Cercul este specializat pe domeniul teatru de revistă-estradă. Este un teatru mai complex, cu participarea copiilor de la cercurile de teatru, muzică şi dans. Acest lucru a permis ca Palatul Copiilor, Municipiul Ploieşti să iniţieze în anul 1995 şi să organizeze în fiecare an,  Festivalul Naţional al Teatrelor de Revistă pentru Copii „Toată lumea râde, cântă şi dansează!”, festival unic de acest gen pentru copiii din Romania. Până acum s-au desfășurat 25 de ediţii. Palatul Copiilor, Municipiul Ploieşti a obţinut trofeul şi „Marele Premiu” la 22 de editii.

 

12.  Aeromodele-rachetomodele 

Acest cerc îi poartă pe copii în lumea "zborului", în lumea visului de aviator. Ei realizează machete de avioane, planoare, lansează rachete şi avioane la scară redusă.

Copiii cercului participă la competiţii judeţene, naţionale şi internaţionale având un palmares bogat de premii şi trofee.

 

13.  Muzică uşoară vocală și instrumentală

Cercul de muzică ușoară vocală și instrumentală se adresează tuturor copiilor cu aptitudini muzicale, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, care vor să studieze muzica pop, interpretarea și prezența scenică. Stilurile muzicale abordate sunt diversificate, repertoriul incluzând piese în genul: pop, rock, dance, r&b, blues, pop-rock international și românesc, interpretate de artiști consacrați.

De la înființarea acestui cerc si până în prezent, elevii Cercului de Muzica Ușoară din cadrul Palatului Copiilor Ploiești, coordonati de catre prof. Alin Nicodim au participat la nenumarate proiecte culturale si festivaluri muzicale, reusind sa obtina rezultate importante, la festivaluri si competitii muzicale nationale precum: ,,Festivalul Mamaia Copiilor’’, ,,Next Star, ,,Vocea Romaniei’’, ,,Romanii au Talent’’, ,,X-Factor’’, ,,Pentru voi, muguri noi – Festivalul Mihaela Runceanu’’, ,,Festivalul National de Muzica Ușoara de la Sulina, ,,Festivalul International George Grigoriu’’, ,,Festivalul Tinereții de la Amara’’, ,,Euro Music Vision Italia’’, si multe altele.

 

14. Şah 

Şahul - „sportul minţii” are foarte mulţi adepţi, cercul adună foarte mulţi copii dornici de a învăţa tehnici de joc.

Chiar dacă originile jocului de șah se pierd în negura vremurilor este unanim recunoscut ca fiind un sport și totodată un mijloc eficient de dezvoltare personală atât în plan cognitiv cât și social sau emoțional. La Palatul Copiilor ne propunem ca cei mici, înainte de toate, să învețe „sa se joace șah” întrucât este esențial pentru un sportiv de performanță să aibă o motivație intrinsecă alimentată de pasiunea pentru acest sport.

La cursurile de șah punem accent pe rezolvarea de probleme în loc de memorarea mecanică a noțiunilor; copiii învață să gândească independent, să obțină rezultate astfel încât să aibă un simt autentic de auto-realizare. Iar prin participarea la antrenamente sau concursuri copiii își dezvoltă abilitățile sociale prin legarea de noi prietenii într-un mediu recreațional. 

 

15. Pictură

Cercul de pictură contribuie la dezvoltarea gândirii artistico-plastice a copiilor, la cultivarea sensibilităţii, astfel dragostea pentru frumos devine una dintre valorile copilăriei.

Copiii acestui cerc îmbină frumosul cu utilul, învaţă lucruri interesante din istoria artei.

Aici deprind tehnici de grafică, pictură, combinarea culorilor. Cercul e frecventat de

copii de la vârsta de preşcolar până la vârsta de liceu. Cei mari lucrează la proiecte

pentru design vestimentar.

Copiii, prin lucrările realizate la cerc, participă la multe concursuri şi expoziţii în ţară şi în afara României în ţări ca Slovenia, Turcia, Japonia, Emiratele Arabe unde au obţinut numeroase premii şi menţiuni.

 

16. Karate

Practicarea unui sport, precum arte marțiale, poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Cu toții cunoaștem multiplele beneficii ale sportului, însă de cele mai multe ori, părinții se feresc să aleagă pentru copiii lor artele marțiale. Deși la prima vedere suntem tentați să credem că este un sport dur și violent, de fapt practicarea acestui tip de antrenament implică multă disciplină. Curaj, perseverență, stăpânire de sine, disciplină, concentrare, energie și inspirație, nu, nu vorbim despre viitorul președinte, ci despre câteva dintre beneficiile pe care practicarea artelor marțiale o aduce copiilor. Abilitățile pe care practicanții de karate le dobândesc sunt, să recunoaștem, caracteristicile cheie ale marilor lideri. La o primă privire, artele marțiale par a fi un amestec între exerciții fizice și tehnici de autoapărare. Totuși, maeștrii artelor marțiale nu se limitează doar la aceste scopuri ci folosesc acest sport pentru a găsi o cale spre îmbunătățirea spirituală. Artele marțiale tradiționale includ, de obicei, elemente de meditație, exerciții de respirație și au loc într-un mediu condus de disciplină și respect pentru ceilalți. Aceste practici îmbunătățesc sănătatea mintală prin promovarea relaxării, a respectului de sine și a coordonării minte-corp. Studiile au raportat o îmbunătățire a sănătății mintale, fiind folosite în tratarea furiei și recâștigarea respectului de sine, reducând numărul cazurilor de depresie și tulburările de somn.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout