Matematica aplicata în tehnica de calcul - Informatica

Cadru didactic coordonator: profesor matematică-informatică Ramona Cantaragiu, gradul didactic I – 2022, vechime în învățământ - 13 ani

Motto: “Dacă dai un pește unui om, îl hrăneşti pentru o zi. Dacă îl înveţi să pescuiască, îl hrăneşti pentru o viaţă”

Vă invităm la Palatul Copiilor, la Cercul “MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN TEHNICA DE CALCUL - INFORMATICĂ” , care în 2022 a împlinit o vechime de 35 ani.

Voi alegeţi să învăţaţi ce vă place, iar noi alegem să vă placă ce învăţaţi.

Operarea computerului se face folosind mijloace moderne, în funcție de vârsta școlară a participanților, iar computerul este privit ca un instrument-suport cu ajutorul căruia aprofundăm în mod de interdisciplinar noțiunile învățate la școală, ne dezvoltăm creativitatea și gândirea algoritmică.

Aici învățăm elemente esențiale în educația digitală a tinerelor generații:

  • Inițierea și dezvoltarea deprinderilor practice de utilizare a computerului și a mijloacelor moderne de comunicare;

  • Dezvoltarea deprinderilor de a dezvolta programe într-un limbaj de programare;

  • Cunoașterea modului de utilizare a categoriilor de aplicații IT;

  • Realizarea de documente, prezentări etc. care să dezvolte spiritul inventiv și creativitatea;

  • Scriere rapidă la tastatură, grafică digitală, inițiere în Web Design, siguranța pe Internet;

  • Participări la activități interdisciplinare alături de elevii de la alte cercuri.

În zilele noastre, nu putem concepe o pregătire eficientă pentru viață fără utilizarea informaticii, fără a pătrunde în tainele universului IT.

În cadrul activităților Cercului “MATEMATICĂ APLICATĂ ÎN TEHNICA DE CALCUL - INFORMATICĂ”, participanții:

  • îşi dezvoltă înzestrările, gândirea algoritmică și capacitatea de a aplica cunoștințe matematice în programare;

  • îşi formează noi abilităţi și deprinderi;

  • obțin cunoştinţe noi prin metode activ-participative, utilizându-se preponderent metoda învățării și a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai variate de aplicații practice;

  • creează, comunică și relaționează prin lucrul în proiecte de echipă.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout