Cercul de operare si programare pe calculator

prof. coordonator Ramona Ilie-prof. gr II

Cercul de ,,Operare și programare pe calculator” de la Clubul Copiilor Băicoi își desfășoară activitatea în mod complementar cu activitățile școlare. Cursurile sunt organizate în timpul liber al copiilor fără a se suprapune orarului școlar. Menționăm că elevii au și vor avea acces la o formare gratuită.

Oferta cercului a fost elaborată luând în considerare atât interesele educaționale ale elevilor care doresc să utilizeze sau să programeze calculatorul, cât și posibilitatea valorificării ulterioare, a competențelor şi cunoștințelor dobândite de către aceștia prin participarea la competiții de profil organizate de școli, licee, palate și cluburi ale copiilor.

În cadrul cursurilor cercului de informatică se organizează activități de învățare prin exerciții algoritmice, jocuri algoritmice punând accent pe analiza problemelor și stabilirea strategiei de rezolvare. Elevii sunt organizați în grupe în funcție de interese și cunoștințe (începători/avansați).

La activitățile cercului se urmăresc:

- dezvoltarea competenţelor de utilizare ale unui sistem de calcul;

- utilizarea celor mai noi produse software din domeniu;

- realizarea aplicaţiilor informatice care vor duce la dezvoltarea gândirii algoritmice, spiritului practic şi inovativ;

- utilizarea celor mai moderne mijloace de comunicare;

- descoperirea aptitudinilor pentru creaţie, dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi utilizare a calculatorului în diverse domenii de activitate;

-posibilitatea lucrului în echipă a elevilor pentru realizarea proiectelor în vederea participării la concursuri de informatică;

- dobândirea competenţelor de exprimare, de argumentare, de teoretizare pe teme din domeniul IT folosind sistemul de calcul.

  În prezent, am reușit să dezvoltăm  oferta educațională prin introducerea unor module variate din domeniul informaticii.

  Oferim cursuri de utilizare a calculatorului, programare și robotică( Windows, Ofiice Suite, Powtoon, Animatron, Tinker, Web, C++, C# și Python, Open Roberta Lab, Ozoblockly, Storyboard, Photoscape și diverse alte aplicații)

Începători

  • Copii 6-9 ani

-componentele calculatorului;

-sisteme de oprerare -personalizarea interfeței(Windous, Android);

-programe pentru desen(AutoDraw, Sketchpad, SumoPaint)

-tastare rapidă, editoare de texte(cunoștințe elementare-Word, Rapid Typing, aplicații online pentru tastare rapidă)

-programe pentru animație-Animatron,Stykz.

-primii pași în programare-Tynker, Codemoji;

-robotică Ozoblockly

-modelare 3 D-Tinkercad

  • Copii +10 ani

-sisteme de oprerare -personalizarea interfeței(Windous, Android);

-programe pentru animați- Animatron,Stykz, Tooltastic.

-Editoare de text( ex Word, LibreOffice)

-Prezentări electronice(PowerPoint, Powtoon, Canva)

- aplicații colaborative(Gmail, Drive,Jamboard, Wordwall, Quizizz, Kahoot)

-Python(Minecraft for Education, Code.org)

-robotică(Open Roberta lab)

Avansați-

Copii +12 ani

 

  • C++

-structuri fundamentale;

-algoritmi elementari;

  • WEB(+12)

-HTML;

 

Copii +15 ani

 

  • Baze de date

  • C++- tablouri unidimensionale și bidimensionale

  • C#-noțiuni de bază

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout