CERCUL DE MUZICA VOCAL-INSTRUMENTALA - PROF. SILVIU ANGHEL

          Studiul instrumentului chitară clasică (fingerstyle) este un proces complex și unitar, desfășurat pe parcursul mai multor ani de studiu, și are drept scop dezvoltarea sensibilității estetice a elevilor, a capacitaților de exprimare și receptare a muzicii, prin activități practice, teoretico-practice și prin audiții muzicale.

          Cercul  MUZICĂ VOCAL - INSTRUMENTALĂ  propune o ofertă educativă particularizată la nevoia de formare a beneficiarilor direcți-copii și tineri cu vârste între 7 și 19 ani. Astfel, pe de o parte, sunt respectate particularitățile individuale ale fiecărui beneficiar, prin organizarea activității în funcție de nivelul de competență muzicală/interpretativă atins de acesta, iar, pe de altă parte, sunt respectate particularitățile de vârstă, prin organizarea de grupe de nivel preșcolar, primar, gimnazial sau liceal.

          Programa de activitate a cercului MUZICĂ VOCAL - INSTRUMENTALĂ  este realizată într-o perspectivă complementară programei disciplinei Educație muzicală din Aria Curriculară Arte  studiată în gimnaziu, licee teoretice sau vocaționale, construind contexte variate de învățare experiențială, transferând în practică achizițiile teoretice dobândite, exersând tehnici instrumentale în mod progresiv, coerent, metodic. Astfel, absolventul care a parcurs minim 5 ani acest curs, va avea atât o bază teoretică muzicală solidă, cât și competența interpretativă dobândită în mod profesionist, în baza metodelor specifice, lucruri care pot sta la baza continuării cu succes a acestui demers și chiar a construirii unei cariere în domeniul muzical. De asemenea, o foarte importantă valoare adăugată a acestui curs rezidă din preocuparea de a completa dezvoltarea cognitivă cu dezvoltarea inteligenței emoționale, a inteligenței sociale și a celei rezilente- studiul constant al unui instrument presupunând dezvoltarea sensibilității, a exprimării emoțiilor, a empatiei, dar și a depășirii zonei de confort, a dezvoltării voinței, a dezvoltării motivației de a atinge un obiectiv pe termen mediu sau lung.

          O parte din absolvenții grupelor de performanță ai acestui cerc au ales un traseu vocațional, urmând cursurile  la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva”, și, ulterior, la Universitatea Națională de Muzică-București.

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout