Creatie literara

CERC DE CREAȚIE LITERARĂ
PROFESOR ȘERBAN-GURĂU MIRABELA
Profesor de Limba și literatura română
• Colegiul Național Ion Luca Caragiale,
• Facultatea de Litere și Științe, Ploiești,
• Master Studii culturale românești în context european,
• Doctor în Filologie, Universitatea din București, 2014,
• Grad didactic II, 2020,
• autor al cărții Bujor Nedelcovici- între atracția scriiturii și datoria mărturisirii, 2015,
• articole publicate în reviste literare sau ale educației:
„România literară”, „Târgoviștea literară”, „Axioma”,
„EDICT”,
• participări la diferite simpozioane,
• în prezent, înscrisă la gradul didactic I.
CERCUL DE CREAȚIE LITERARĂ:
Îmbinând metode moderne cu cele tradiționale, activitatea la cerc propune o călătorie prin lumi și epoci diferite, prin intermediul lecturii și al scrierii creative.
Copiii care participă la acest cerc își dezvoltă abilitatea de a redacta diverse tipuri de compuneri, de a analiza texte la prima vedere. Unul dintre obiectivele cercului este stimularea interesului față de lectură, care are un rol desăvârșit în formarea intelectuală a copiilor. Lectura deschide poarta către cunoaștere, dezvoltă spiritul critic, îmbogățește vocabularul, îi învață pe copii să problematizeze, să empatizeze, contribuie la formarea unei personalități autonome a elevilor, capabilă de discernământ.
Scopul cercului este de a spori creativitatea elevilor prin lectură și scriere de text, de a le oferi contexte adecvate manifestării creativității, de a-i apropia de actul lecturii, de literatură, de carte.
De ce să frecventezi cercul de Creație literară?
-dezvoltă abilitatea de a redacta diferite tipuri de compuneri,
-susține interesul pentru lectură al copilului,
-dezvoltă capacitatea de a analiza texte la prima vedere,
-dezvoltă creativitatea copiilor,
-implică elevii în diverse activități interdisciplinare: activități culturale, concursuri, realizarea revistei „Universul Copilăriei”, întâlniri cu scriitori, excursii,
- oferă ajutor în pregătirea pentru evaluările naționale la Limba și literatura română.
Obiective urmărite în cadrul orelor:
-să utilizeze corect limba română, în diferite contexte de comunicare,
-să aplice noțiuni de teorie literară în receptarea textelor,
-să folosească un limbaj expresiv în scrierea de texte,
-să manifeste o atitudine pozitiva față de lectură și literatură,
-să manifeste toleranță față de opiniile și argumentele celorlalți,
-să prezinte o conduită morală prin acceptarea libertății individuale și a unicității umane,
-să își formeze o reprezentare culturală privind evoluția și valorile literaturii române,
-să manifeste o gândire autonomă, critică și reflexivă în raport cu diverse mesaje receptate.
Ce materiale folosim?
În cadrul orelor, sunt folosite: texte scrise de autori români și străini, fișe de lucru, tabla Smart, videoproiector, laptop.
Din activitățile cercului:
Premii I, Concurs internațional „B

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout