Cultura si civilizatie engleza

Profesor: Aurelia Gabriela Filip

Studii:

  • Licență: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză (iulie 2007)

  • Master-Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Concepte și Strategii de Comunicare Interculturală (martie 2009)

Grad Didactic: I (obținut în anul 2018)

Vechime în învățământ: 15 ani dintre care 13 ani la Palatul Copiilor Ploiești

D-na profesor coordonează alături de d-na profesor Maria Mirabela Șerban Gurău (de la cercul de Creație Literară) revista Palatului Copiilor Ploiești, Universul Copilăriei cât și Proiectul „Punți literare între culturi și civilizațiiˮ.

 

Secvențe de la diverse activități din cadrul cercului

 

Cercul de cultură și civilizație engleză este proiectat ca o activitate complementară celei din școli. El are ca principal obiectiv creșterea interesului elevilor față de cultura și civilizația anglo-saxonă și cea americană. Totodată, acest curs urmărește dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor generale de limbă engleză (gramatică, vocabular etc.).

La acest cerc participă preșcolari și elevi de vârste diferite, între 4 și 19 de ani. Activitatea din cadrul cercului este organizată pe grupe, în funcție de vârsta copiilor, dar și respectând nivelul acestora. Cei mici (grădiniță, clasele 0 - 4) învață limba engleză prin jocuri, cântecele - folosindu-se metode interactive, cât mai atractive. Grupele de avansați sunt orientate spre elemente de cultură și civilizație și probleme de limbă engleză. Elevii sunt încurajați să privească într-un mod deschis celelalte culturi și să încerce să îl înțeleagă pe Celălalt, evitând clișeele și stereotipurile. Se urmărește astfel dezvoltarea competenței interculturale, extrem de necesară în societatea actuală.

În cadrul acestui cerc, elevii pot participa la o gamă diversă de activități: carnavaluri, serbări, concursuri, expoziții, proiecte, activități extracerc: excursii, vizite la teatru și altele. Ca rezultat al lucrului în echipă sau individual, elevii cercului au câstigat premii importante la concursuri județene, naționale și internaționale.

În timpul acestor activități non-formale, elevii nu își dezvoltă numai cunoștințele de limbă și cultură engleză, ci își formează și valori ca toleranță, înțelegere, fairplay, gândire critică, învățare prin descoperire, prietenie, și nu în ultimul rând responsabilitate socială și conștientizare culturală.

De ce participă elevii la acest curs?

 

 

Întrebarea face parte din chestionarul aplicat și analizat de d-na profesor în anul școlar 2016-2017-Graficul prezintă răspunsuri date de elevi de gimnaziu și liceu

Concursul Național „Împreună într-o Europă Unităˮ Băișoara- 2010

Concursul Județean de Cultură și Civilizație Engleză, Comarnic-2012

Concursuri și premii-2013

Echipa UK-Caps Valea Ierii, 2014-Locul I-Concurs Național

Locul I-Concursul Regional „Miracol de Crăciunˮ Drăgășani-dec. 2015

Locul I- iulie 2016 Concursul Național Împreună într-o Europă Unităˮ Cluj


2018-Concursul Național „Împreună într-o Europă Unităˮ Cluj

Locul I-Echipa Palatului Copiilor Ploiești-Proiect THE UK

Locul I, II, III-Concursul Național „Miracol de Crăciunˮ Drăgășani-dec. 2019

ALTE ACTIVITĂȚI

Activitate metodică Halloween-oct. 2013

Easter Egg Hunt-2017

Activitate extracerc: Shoe Box-Valea Screzii (decembrie 2018)

Schimb de felicitări în limba engleză cu Polonia-2018

La Unitatea Militară-Ziua Porților Deschise-2019

Activitate extracerc, desfășurată online, oct. 2020

Activitate extracerc- martie 2022

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout