Cercul de teatru

Cercul de TEATRU de la Clubul Copiilor Băicoi este susținut de Prof. Pană Irinel Constantin, absolvent al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, specializarea Română- Engleză, cu o lucrare de licență pe Tipologiile personajelor de teatru, unde aceasta a obținut nota 10. După finalizarea studiilor de licență, începe Masteratul în cadrul aceleași facultăți, specializarea Studii culturale românești în context european, cu o lucrare de disertație în Dramaturgie.

 

Este fost elev al Palatului Copiilor Ploiești, unde de la vârsta de 5 ani își alege pasiunea, care mai încolo îi va deveni profesie. Cu o experiență vastă în teatru și în arta spectacolului, obține examenul de titularizare în anul 2017, iar catedra de teatru de la Clubul Copiilor Băicoi, îi va deveni o casă de suflet.

Cercul de Teatru propune copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 – 18 ani cursuri de teatru, care presupun diverse lucrul și mai exact: Teatrul poate contribui la îmbogățirea culturii elevilor, la dezvoltarea gustului lor pentru arta autentică, la educarea posibilității de a înțelege, de a pătrunde profunzimea, frumusețile și subtilităților operelor marilor dramaturgi, de a emite judecăți de valoare, dezvoltarea spiritului colectiv, trezirea spiritului de inițiativă, a responsabilității și a spiritului civic. Prin spectacol, elevul își manifestă și dezvoltă înclinațiile și aptitudinile, capată încredere în posibilitățile sale. Prin teatru, elevul poate fi cunoscut și sub raportul personalității, pe care și-o poate forma și desăvârși. Apropiind tineretul școlar de teatru, formăm și publicul de mâine care, înarmat cu o temeinică cultură estetică va trăi teatrul și-l va face să trăiască. Figura centrală a spectacolului este actorul, ca și regizorul, care interpretează opera dramatică.

Procesul de predare și învățare se face prin folosirea unor metode prietenoase – explicație, dialog, povestire, exerciții de dicție, experiment, joc de rol, joc didactic, lucrul în echipă, ce pun accentul pecreșterea personalității fiecărui elev.

OBIECTIVE:

Prin activitățile practice de mimică, dicție, interpretare se urmărește:

  • să dezvolte elevilor capacitatea de exprimare orală,

  • să le stimuleze gândirea autonomă, reflexivă și critică,

  • să le stimuleze curiozitatea și imaginația în crearea și rezolvarea unor probleme,

  • să le dezvolte o gândire deschisă, creativă și un spirit de obiectivitate, imparțiabilitate,

  • să-i determine să manifeste flexibilitate în cadrul schimbului de idei în diferite situații de comunicare.

 

 

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout